Aktivity

 Nabízíme

 • logopedickou péči
 • hru na foukací harmoničky
 • dětský aerobik
 • zdravověda
 • turistické výpravy
 • seznamování s anglickým jazykem
 • kineziologii
 • infrasaunování
 • kurzy plavání či bruslení
 • základní seznámení s PC a interaktivní tabulí

Zůčastňujeme se

 • festivalu "Mateřinka"
 • hraní a zpívání pro veřejnost
 • výtvarných soutěží
 • sportovních soutěží
 • divadel, exkurzí a výstav

 Spolupracujeme

 • se ZŠ v Lounech
 • se Speciální školou v Měcholupech
 • s Pedagogicko psychologickou poradnou v Lounech
 • s PaeDr. Venuší Mirovskou - dětským psychologem
 • s EDUCO - psychologické, pedagogické a výchovné poradenství, Louny
 • se ZUŠ v Lounech
 • s Domovem pro seniory v Lounech

 Pořádáme

 • školy v přírodě
 • besídky, vystoupení, bály a soutěže
 • výlety
 • společná setkání s rodiči
 • besedy s odborníky 

   

   

  Radost máme i z dobré spolupráce s rodiči .
  Setkáváme se jak na schůzkách, tak při soutěžích, výletech, karnevalech nebo při brigádě na školní zahradě.