Informace o naší škole

 

 Mateřská škola je v provozu od roku 1989 s celodenním provozem a kapacitou 106 dětí.  

Budova se nachází uprostřed sídliště Hrnčířská v severovýchodní části města Louny, nedaleko řeky Ohře. Má rozlehlou upravenou zahradu vybavenou dřevěnými dětskými sestavami s gumovými dopadovými plochami, lanovou dráhou, pískovištěm, kameništěm, přírodní loučkou, velkým zahradním altánem, koloběžkovou dráhou s dopravními značkami, pružinovými houpačkami, dětskými domečky, kreslící tabulí, blátovištěm, lanovou dráhou a menším školním pozemkem využívaným k pěstitelským činnostem dětí. Zahrada také disponuje koutkem pro ochlazování dětí a k zajištění neustálého pitného režimu. V  teplých měsících mají děti možnost se ochladit pod mlžidlovou sprchou a napít se u z dětského pítka volně přístupného. Na zahradě se také nachází ohniště s přírodními lavicemi pro společné chvíle dětí i rodičů. Celý pozemek je osázen okrasnými keři a stromy pro přirozený stín v době letních měsíců.

    Celá budova má plastová okna a je zateplena. Interiér školy je vkusně a účelně vybaven a je neustále inovován. Všechny třídy jsou zrekonstruovány dle moderních trendů společně se šatnami a přilehlými prostorami. V celé budově školy je přístup k bezdrátovému internetu. Přístup do budovy je zabezpečen otevíracím systémem s kamerami na každé třídě. Škola také disponuje četnými učebními a didaktickými pomůckami, ale také hračkami, které jsou dětem volně přístupné. Ve třídách starších dětí se nachází také dvě interaktivní tabule, které tak zpestřují náš vzdělávací program. Každá třída je také vybavena počítačovou technikou s tiskárnou. Pomocí čističek vzduchu, které se nachází na všech třídách, se snažíme eliminovat alergeny a prach v místnostech.

   Školní kuchyně byla zrekonstruovaná v roce 2019 a nově vybavená multifunkční pánví, konvektomatem a ohřívací lázní. Přípravné kuchyňky u tříd byly nově zrekonstruovány v roce 2015 a jsou též vybaveny novým kuchyňským nábytkem a myčkami nádobí.

   Škola spolupracuje i s ostatními organizacemi – Mateřské a Základní školy v Lounech, ZUŠ Louny, PPP Louny, SPC Měcholupy, EDUCO Louny, SPC Žatec, Domov pro seniory Louny, Plavecká škola PROSEN Louny, Vrchlického divadlo Louny, Městská knihovna Louny, Hokejový klub Louny – bruslení předškoláků, Ekocentrum Dymnivka Postoloprty, Klub seniorů v Lounech, aj.

Příjemné, komunikativní a vstřícné prostředí je naší prioritou.

Děti jsou rozděleny do čtyř tříd:

 • Broučci (2 - 4 roky)
 • Sluníčka (2 - 4 roky)
 • Korálky (4 - 7 let)
 • Motýlci (4 - 7 let)

Provozní doba:

 •  6,00 hodin - 16,30 hodin

Školné /úplata za vzdělávání/na školní rok 2023/2024:

 • 550,- Kč

Platby v MŠ:

 • Všechny pravidelné platby /úplata a stravné/ budou od září probíhat výhradně převodním příkazem na účet MŠ do konce přecházejícího měsíce. Pokud se platba opozdí, a nebo neuskuteční, dítě nemá uhrazené stravné a nebude přijato učitelkou do MŠ
 • Číslo účtu MŠ: 253905/2700
 • Stravné i úplata: variabilní symbol = rodné číslo dítěte /prvních 6 čísel/
 • Celková platba: 1.650,-Kč /1.100,-Kč stravné + 550,-Kč úplata/
 • Úplatu za předškolní vzdělávání neplatí rodiče dětí rok před školní docházkou /to znamená, že platí pouze stravné 1.100,-Kč/