Akce naší MŠ ve školním roce 2022/2023 

Září

Schůzka rodičů, degustace

Divadelní představení

Říjen

Otevření školní infrasauny

Podzimní výlet

Návštěva knihovny

Drakiáda s rodiči

Listopad

Fotografování dětí - jednotlivci

Návštěva knihovny

Cvičení ve sportovní hale

Individuální pohovory s rodiči

Zdobení vánočního stromku v knihovně

Saunování v infrasauně

Prosinec

Mikulášská nadílka v MŠ

Saunování v infrasauně

Divadelní představení

Vánoční vystoupení v Domově pro seniory - starší děti

Vánoční besídka v MŠ

Návštěva knihovny

Leden

Saunování v infrasauně

Divadelní představení

Návštěva knihovny

Únor

Hudební představení v MŠ

Příprava na festival "Mateřinka"

Individuální pohovory s rodiči

Návštěva knihovny

Saunování v infrasauně

Karneval

Březen

Návštěva základní školy - starší děti

Saunování v infrasauně

Plavecký kurz

Účast na festivalu "Mateřinka"

Návštěva knihovny

Duben

Společné fotografování

Brigáda na školní zahradě

Den země s rodiči

Beseda s policistou

Psovodi v MŠ

Divadelní představení

Kurz plavání

Návštěva knihovny

Saunování v infrasauně

Květen

Škola v přírodě

Besídky v Domově pro seniory a pro Klub seniorů Louny - Den matek

Rodinné hry s rodiči

Návštěva knihovny

Červen

Oslava mezinárodního dne dětí

Letní výlet

Rozloučení s předškoláky

Červenec - srpen - prázdninový program

 


Kontakt

Mateřská škola Louny

Šafaříkova 2539
příspěvková organizace
440 01 LOUNY


+420 415 653 898
+420 739 042 345