FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ V MŠ

Dne 5. 11. 2020 od 8.00 hodin se budou děti jednotlivě fotit.

Cena: 220,-Kč / 3 fota 21x14cm, 1 foto 10x15cm /

Fotografování proběhne bez sourozenců, pokud nejsou v MŠ přijati/

Rodiče se vyjádří, zda mají zájem či ne, do tabulky na dveřích třídy.

Děkujeme.


Vážení rodiče, od 1. 10. 2020 došlo k upravení školního řádu dodatkem č.1, kvůli možnému distančnímu vzdělávání dětí, které mají povinnou školní docházku. 

Prosím prostudujte dokument v sekci - O naší škole - Dodatek ke školnímu řádu.

Děkujeme za pochopení.


KLUB RODIČŮ

Vážení rodiče, do 9. 10. 2020 vybíráme:

 • 500,-Kč/dítě

Na návrh a souhlas rodičů na schůzce rodičů 8. 9. 2020 budou z finančního příspěvku hrazeny i hygienické potřeby, které jsme v minulosti od Vás vybírali.

Za příspěvky předem děkujeme.

ZÁPIS ZE SCHŮZKY NAJDETE V SEKCI - O NAŠÍ ŠKOLCE


Milé děti a vážení rodiče,

v úterý 1. 9. 2020 se opět otevřou dveře naší mateřské školy a my Vás opět velice rádi přivítáme. Bohužel, epidemiologická situace nám stále neumožňuje naší práci dělat bez určitých omezení, proto se, prosím, před vstupem do školy, seznamte s opatřeními, které má naše škola stanovené /viz. níže a na bílých tabulích u vstupu/.

Situace nás velice mrzí, ale nedá se nic dělat. Zdraví máme všichni jedno.

Děkuji za pochopení a přeji pohodový vstup do naší školičky Vašim dětem a zvládnutí celé situace i Vám.

Mgr. Lenka Kučerová, ředitelka školy


 

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠAFAŘÍKOVA 2539, LOUNY, PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 – Č.1, ze dne 21. 8. 2020

TATO OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍ Z AKTUÁLNÍ SITUACE V ČR, DLE POKYNŮ MŠMT

A MOHOU BÝT AKTUALIZOVÁNA.

 

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

 1. Vzdělávání bude probíhat v co možná nejmenších skupinách.
 2. Pokud počasí dovolí, budou vzdělávací činnosti probíhat co nejvíce venku na zahradě, každá třída dětí v určeném prostoru nebo venku mimo školu.
 3. Děti budou pravidelně, několikrát denně informováni o potřebné zvýšené hygieně rukou, hygieně při kašlání, kýchání a smrkání. Záznamy o těchto informačních chvilkách budou prováděny do třídních knih na třídách.
 4. Pokud dítě bude jevit jakékoliv známky onemocnění, nebude do třídy převzato. Pokud dojde ke zjištění onemocnění dítěte v průběhu dne, budou ihned zákonní zástupci telefonicky vyzvání k vyzvednutí dítěte a zajištění lékařské péče /viz Školní řád č.j.: 30/20 platný od 1. 5. 2020 vyvěšen na internetových stránkách školy a na každém pavilonu na nástěnce. Do doby vyzvednutí bude dítě umístěno mimo stávající skupinu dětí. Neznalost školního řádu neomlouvá.
 5. Zákonní zástupci budou neprodleně informovat mateřskou školu v případě změny svých kontaktních telefonních čísel.
 6. Omezeny budou společné akce tříd i společné akce s rodiči.
 7. Škola bude poskytovat distanční vzdělávání dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání v případě, že v důsledku krizového nebo mimořádného opatření či nařízené karantény, bude znemožněna osobní přítomnost většiny dětí této skupiny z  celé mateřské školy.

ORGANIZACE STRAVOVÁNÍ

 1. Děti se nebudou sami při jídle a pití sami obsluhovat. Příprava příborů, rozdávání svačin a pití bude v kompetenci kuchařky či jiného určeného zaměstnance, který si předem umyje a vydezinfikuje ruce.
 2. Není přípustné donášet do mateřské školy jakékoliv potraviny. V případě narozenin či svátku dětí je možné donést pouze potraviny balené.
 3. Před každým jídlem si děti i zaměstnanci umyjí a vydezinfikují ruce.

HYGIENICKÁ PRAVIDLA

 1. Před vstupem do vnitřních prostor mateřské školy si rodiče a ostatní cizí osoby vydezinfikují ruce a při pobytu v MŠ budou používat roušku.
 2. Zaměstnanci si před vstupem na pracoviště také vydezinfikují ruce.
 3. Děti si po vstupu do třídy umyjí ruce mýdlem a vydezinfikují též.
 4. Člověk, který má příznaky jakéhokoliv infekčního omezení, má do mateřské školy zákaz vstupu.
 5. V šatnách školy se budou moci nacházet současně pouze dva rodiče. Sledování této skutečnosti bude v kompetenci učitelky či jiného pověřeného zaměstnance.
 6. V celé mateřské škole je zvýšen úklid s používáním dezinfekčních prostředků – v kompetenci uklízeček. Zvýšeno je četnější větrání pobytových místností – v kompetenci uklízeček a učitelek.
 7. V případě výskytu Covid 19, zpravidla školu informuje KHS, jejichž pokyny se škola bude dále řídit. Pokud škola zjistí výskyt Covid 19 dříve, informuje ihned KHS. Škola neprodleně bude informovat zákonné zástupce, zaměstnance a zřizovatele.
 8. Pokud je zaměstnanec v rizikové skupině, může pro svoji ochranu používat roušku či jinou ochrannou pomůcku a zachovávat sociální distanci.

 

 

Mgr. Lenka Kučerová, ředitelka školy

 

 


ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OD 1. 9. 2020

Od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 je ředitelkou školy stanovena úplata na částku 450,-Kč/měsíc.

Za děti, které mají stanovenou povinnou školní docházku, se úplata neplatí.

ZÁLOHA NA STRAVNÉ OD 1. 9. 2020

Od 1. 9. 2020 je také změněna záloha na stravné na 750,-Kč/měsíc.

Prosíme, změňte si trvalé příkazy. 

Děkujeme.


Kontakt

Mateřská škola Louny

Šafaříkova 2539
příspěvková organizace
440 01 LOUNY


+420 415 653 898
+420 739 042 345Projekt

ŠABLONY II PRO MŠ ŠAFAŘÍKOVA LOUNY

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora a aktivity rozvíjející ICT.