VYŠLO NOVÉ ČÍSLO NAŠEHO ŠKOLNÍHO ČASOPISU

K náhledu zde: Zdravínek.pdf (1019007)

Až znovu otevřeme naší školičku, každý najde svůj výtisk na botníčku dítěte:-)


OZNÁMENÍ RODIČŮM

V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN BUDE PŘERUŠEN PROVOZ ŠKOLY 

OD 26. 7. 2021 DO 31. 8. 2021

Mgr. Lenka Kučerová, ředitelka školy


INFORMACE K UZAVŘENÍ PROVOZU ŠKOLY

27. 2. 2021

Vážení rodiče a děti, tak už je to zase tady. Bohužel se neuvidíme od 1. 3. 2021 zřejmě do 19. 3. 2021. Budeme tedy pro Vás zase připravovat náměty, co doma dělat. Tyto úkoly bychom plnili za normálního režimu ve školce, takže budeme velice rádi, když nám budete posílat průběžně, jak Vám to jde. Každá třída bude čekat na Vaše dopisy formou mailů: 

Třída Korálci: koralci@mssafarikova.cz

Třída Motýlci: motylci@mssafarikova.cz

Třída Sluníčka: slunicka@mssafarikova.cz

Třída Broučci: broucci@mssafarikova.cz

POZOR, PŘEDŠKOLÁCI A DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY MAJÍ DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ POVINNÉ!!! PROTO ZASÍLEJTE SPLNĚNÉ ÚKOLY NA MAILY TŘÍD.

Potvrzení o uzavření provozu již MŠ nevydává, pouze je potřeba si vytisknout, vyplnit a předat zaměstnavateli tiskopis. Ke stažení na : www.cssz.cz

Pokud budete potřebovat, můžete také psát na : reditelka@mssafarikova.cz a volat 739042345.

Sledujte pravidelně naše stránky, kde pro Vás budeme připravovat aktuální informace.

PRO DĚTI RODIČŮ URČENÝCH PROFESÍ ZAJIŠŤUJÍ PROVOZ 2 ZAŘÍZENÍ VE MĚSTĚ. 

Odkaz zde: https://www.facebook.com/MestoLouny

 

 


25. 2. 2021

Vážení rodiče, při vstupu do budovy dbejte následujících pokynů:

 1. NASAĎTE SI RESPIRÁTOR FFP 2, KN 95 ČI 2 CHIRURGICKÉ ROUŠKY
 2. DĚTI DO 15 LET NEMUSÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY POUŽÍVAT
 3. V ZÁDVEŘÍ SI VYDEZINFIKUJTE RUCE
 4. DODRŽUJTE PRAVIDLO 2 RODIČE V ŠATNĚ
 5. UDRŽUJTE ROZESTUPY 2 METRY
 6. OMEZTE NOŠENÍ HRAČEK DĚTÍ Z DOMOVA

 

Děkujeme, že nám pomáháte udržovat zdraví dětí a zaměstnanců školy.


ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠAFAŘÍKOVA 2539, LOUNY, PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 – Č.2, ze dne 25. 2. 2021

TATO OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍ Z AKTUÁLNÍ SITUACE V ČR, DLE POKYNŮ MŠMT

A MOHOU BÝT AKTUALIZOVÁNA.

 

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

 1. Vzdělávání bude probíhat v co možná nejmenších skupinách.
 2. Pokud počasí dovolí, budou vzdělávací činnosti probíhat co nejvíce venku na zahradě, každá třída dětí v určeném prostoru nebo venku mimo školu.
 3. Děti budou pravidelně, několikrát denně informováni o potřebné zvýšené hygieně rukou, hygieně při kašlání, kýchání a smrkání. Záznamy o těchto informačních chvilkách budou prováděny do třídních knih na třídách.
 4. Pokud dítě bude jevit jakékoliv známky onemocnění, nebude do třídy převzato. Pokud dojde ke zjištění onemocnění dítěte v průběhu dne, budou ihned zákonní zástupci telefonicky vyzvání k vyzvednutí dítěte a zajištění lékařské péče /viz Školní řád č.j.: 30/20 platný od 1. 5. 2020 vyvěšen na internetových stránkách školy a na každém pavilonu na nástěnce. Do doby vyzvednutí bude dítě umístěno mimo stávající skupinu dětí. Neznalost školního řádu neomlouvá.
 5. Zákonní zástupci budou neprodleně informovat mateřskou školu, pokud se dítě setká s infekčním onemocněním.
 6. Omezeny budou společné akce tříd i společné akce s rodiči.
 7. Škola bude poskytovat distanční vzdělávání dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání v případě, že v důsledku krizového nebo mimořádného opatření či nařízené karantény, bude znemožněna osobní přítomnost většiny dětí této skupiny z  celé mateřské školy.

ORGANIZACE STRAVOVÁNÍ

 1. Děti se nebudou sami při jídle a pití sami obsluhovat. Příprava příborů, rozdávání svačin a pití bude v kompetenci kuchařky či jiného určeného zaměstnance, který si předem umyje a vydezinfikuje ruce.
 2. Není přípustné donášet do mateřské školy jakékoliv potraviny. V případě narozenin či svátku dětí je možné donést pouze potraviny balené.
 3. Před každým jídlem si děti i zaměstnanci umyjí a vydezinfikují ruce.

HYGIENICKÁ PRAVIDLA

 1. Před vstupem do vnitřních prostor mateřské školy si rodiče a ostatní cizí osoby vydezinfikují ruce a při pobytu v MŠ budou používat respirátor FFP 2, KN 95 či dvě chirurgické roušky..
 2. Zaměstnanci si před vstupem na pracoviště také vydezinfikují ruce.
 3. Děti si po vstupu do třídy umyjí ruce mýdlem a vydezinfikují též.
 4. Člověk, který má příznaky jakéhokoliv infekčního omezení, má do mateřské školy zákaz vstupu.
 5. V šatnách školy se budou moci nacházet současně pouze dva rodiče. Sledování této skutečnosti bude v kompetenci učitelky či jiného pověřeného zaměstnance.
 6. V celé mateřské škole je zvýšen úklid s používáním dezinfekčních prostředků – v kompetenci uklízeček. Zvýšeno je četnější větrání pobytových místností – v kompetenci uklízeček a učitelek.
 7. V případě výskytu Covid 19, zpravidla školu informuje KHS, jejichž pokyny se škola bude dále řídit. Pokud škola zjistí výskyt Covid 19 dříve, informuje ihned KHS. Škola neprodleně bude informovat zákonné zástupce, zaměstnance a zřizovatele.
 8. Všichni zaměstnanci budou používat respirátory FFP 2, KN 95 či chirurgickou roušku.

 

 

Mgr. Lenka Kučerová, ředitelka školy

 


DOTAZNÍKY O SPOKOJENOSTI S NAŠÍ ŠKOLOU

Vážení rodiče, na botníčkách svých dětí naleznete dotazníky, které se týkají Vaší spokojeností s naší školou. Prosíme o jejich anonymní vyplnění a vložení do schránky v zádveří. Dotazníky budou využity k hodnocení školy a k volení možných změn v naší práci. Předem Vám děkujeme.


AKCE ZRUŠENA!!!

NOVÉ TERMÍNY BUDOU STANOVENY PO OTEVŘENÍ ŠKOLY

INDIVIDUÁLNÍ POHOVORY S RODIČI

Vážení rodiče, dne 2. a 9. 3. 2021 se uskuteční individuální pohovory na všech třídách od 15.30 do 17.00 hodin. Svůj termín je potřeby si zarezervovat buď telefonicky s pedagogy na třídě, nebo zapsáním se do tabulky vyvěšené na třídě. Budeme rádi za Váš zájem. Při pohovorech budou dodržovány preventivní epidemiologická opatření školy.

Děkujeme předem za Váš čas :-)


Klub rodičů

Na pedagogické radě 4. 2. 2021 bylo rozhodnuto, že příspěvek do Klubu rodičů na 2. pololetí 2020/2021 se nebude vybírat.

Vážení rodiče, od 1. 10. 2020 došlo k upravení školního řádu dodatkem č.1, kvůli možnému distančnímu vzdělávání dětí, které mají povinnou školní docházku. 

Prosím prostudujte dokument v sekci - O naší škole - Dodatek ke školnímu řádu.

Děkujeme za pochopení.


Kontakt

Mateřská škola Louny

Šafaříkova 2539
příspěvková organizace
440 01 LOUNY


+420 415 653 898
+420 739 042 345Projekt

ŠABLONY III. PRO MŠ ŠAFAŘÍKOVA LOUNY

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na rozvoj polytechnického vzdělávání v MŠ a personální podpora dětem ohrožených školním neúspěchem.

Termín realizace: 

 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022