Odkaz na videa z vánoční besídky          najdete na stránkách své třídy. 


ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠAFAŘÍKOVA 2539, LOUNY, PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 – č. 1, platné od 1. 9. 2021

TATO OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍ Z AKTUÁLNÍ SITUACE V ČR, DLE POKYNŮ MŠMT

A MOHOU BÝT AKTUALIZOVÁNA.

 

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

 1. Pokud počasí dovolí, budou vzdělávací činnosti probíhat co nejvíce venku na zahradě, každá třída dětí v určeném prostoru nebo venku mimo školu.
 2. Děti budou pravidelně, několikrát denně informováni o potřebné zvýšené hygieny rukou, hygieně při kašlání, kýchání a smrkání. Záznamy o těchto informačních chvilkách budou prováděny do třídních knih na třídách.
 3. Pokud dítě bude jevit známky infekčního onemocnění, nebude do třídy převzato. Pokud dojde ke zjištění onemocnění dítěte v průběhu dne, budou ihned zákonní zástupci telefonicky vyzvání k vyzvednutí dítěte a k zajištění lékařské péče /viz Školní řád č. j.: 30/20 platný od 1. 5. 2020/ vyvěšen na internetových stránkách školy a na každém pavilonu na nástěnce. Do doby vyzvednutí bude dítě umístěno mimo stávající skupinu dětí. Zákonní zástupci budou vyzváni, aby telefonicky kontaktovali dětského lékaře a dbali jeho pokynů.
 4. Omezeny budou společné akce tříd i společné akce s rodiči.

 

ORGANIZACE STRAVOVÁNÍ

 1. Děti se nebudou při jídle a pití sami obsluhovat. Příprava příborů, rozdávání svačin a pití bude v kompetenci kuchařky či jiného určeného zaměstnance, který si předem umyje a vydezinfikuje ruce.
 2. Není přípustné donášet do mateřské školy jakékoliv potraviny. V případě narozenin či svátku dětí je možné donést pouze potraviny balené.
 3. Před každým jídlem si děti i zaměstnanci umyjí a vydezinfikují ruce.

 

HYGIENICKÁ PRAVIDLA

 1. Zaměstnanci, kteří nejsou očkováni proti Covid–19, se budou prokazovat zaměstnavateli negativním PCR testem /1x v týdnu/  nebo antigenním testem /vždy po 72 hodinách/.
 2. Testování se neprovádí:
  • u dětí
  • u zaměstnanců, kteří jsou očkování proti Covid–19 a je 14 dní po poslední dávce

 

 1. Před vstupem do vnitřních prostor mateřské školy si všechny osoby vydezinfikují ruce a při pobytu v MŠ budou používat ochranu dýchacích cest dle aktuálního nařízení MZČR. Děti ochranu dýchacích cest používat nemusí.

 

 1. Děti si po vstupu do třídy umyjí ruce mýdlem a vydezinfikují.

 

 1. Doporučujeme omezit nošení hraček do MŠ.

 

 1. Osoba, která má příznaky jakéhokoliv infekčního omezení, má do mateřské školy zákaz vstupu.
 2. Pokud dítě či zaměstnanec trpí chronickým či alergickým onemocnění s příznaky infekčního onemocnění, tuto skutečnost prokáže lékařským potvrzením.
 3. V šatnách školy se budou moci nacházet současně pouze dva rodiče. Sledování této skutečnosti bude v kompetenci učitelky či jiného pověřeného zaměstnance.
 4. V celé mateřské škole je zvýšen úklid na rizikových místech s používáním dezinfekčních prostředků – v kompetenci uklízeček. Zvýšeno je četnější větrání pobytových místností – v kompetenci uklízeček a učitelek.
 5. V případě výskytu Covid 19, zpravidla školu informuje KHS, jejichž pokyny se škola bude dále řídit. Pokud škola zjistí výskyt Covid 19 dříve, informuje ihned KHS a dále se řídí jejich pokyny. Škola neprodleně bude informovat zákonné zástupce, zaměstnance a zřizovatele o těchto skutečnostech.
 6. Všichni zaměstnanci budou používat ochranu dýchacích cest dle aktuálního nařízení MZČR, pokud opustí své pravidelné pracovní místo v MŠ, např. kuchařky /kuchyně/, učitelky /svou kmenovou třídu/, atd.

 

 

Mgr. Lenka Kučerová, ředitelka školy

 


Platby  - školní rok 2021/2022

Záloha na stravné je stanovena na 750,-Kč / měsíčně

Úplata je stanovena ve výši 400,-Kč/měsíčně

Celkové vybírané měsíční platby činí 1.150,-Kč.

 

Děti, které mají povinnou školní docházku a děti s odloženou školní docházkou, neplatí úplatu - pouze zálohu na stravné.

Platby se platí na konci předešlého měsíce na měsíc následující.

Záloha na stravné bude vyúčtována a přeplatky vraceny na účty rodičů v měsících únoru (1. pololetí) a srpnu (2. pololetí).

 

V Lounech, 1. 9. 2021

 


Vážení rodiče i děti, 

v době uzavření naší školky jsme pro Vás přichystali malou kuchařku s recepty, které jsou oblíbené u dětí v MŠ a také recepty oblíbené u zaměstnanců doma. 

Kuchařku si můžete STÁHNOUT ZDE recepty od nás pro vás.pdf (977317) a nebo odebrat u vchodu do MŠ ZDARMA!

Přejeme pěkné čtení a snadné vaření.


Kontakt

Mateřská škola Louny

Šafaříkova 2539
příspěvková organizace
440 01 LOUNY


+420 415 653 898
+420 739 042 345Projekt

ŠABLONY III. PRO MŠ ŠAFAŘÍKOVA LOUNY

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na rozvoj polytechnického vzdělávání v MŠ a personální podpora dětem ohrožených školním neúspěchem.

Termín realizace: 

 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022


NAŠE ŠKOLA 

V PROJEKTU "POHÁDKOVÝ MARATON"

https://www.skolylounsko.cz/spolecne-skolni-projekty/