ZÁPIDO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

pro školní rok 2022 – 2023

9. května 2022 od 8.00 – 15.00 h.

10. května 2022 od 8.00 – 12.00 h.

 

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti . Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  období 8. června 2022 a 10. června 2022

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування  8 червня 2022  a 10 червня 2022 року

заявка в дитячий сад - Pokyny k zápisu.pdf (239428)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokyny k zápisu pro školní rok 2022/2023

 

Podávat žádosti můžete osobně dne 9. 5. 2022

mezi 8.00 – 15.00 hodinou a 10. 5. 2022 mezi 8.00 - 12.00 hodinou.

 

  1. V mateřské škole si vyzvedněte formulář – Žádost o přijetí dítěte do MŠ nebo si dokument vytiskněte z webových stránek školy: www.mssafarikova.cz v záložce napravo Menu » O naší školce » Zápis 2022-2023

 

  1. Žádost řádně vyplňte, zkontrolujte si podpisy, datum a čitelnost údajů a nechte potvrdit očkování od dětského lékaře.

 

  1. Seznamte se důkladně s Kritérii pro přijetí dítěte do MŠ: www.mssafarikova.cz v záložce napravo Menu » O naší školce » Zápis 2022-2023

 

  1. Dostavte se k zápisu osobně v den konání s potřebnými dokumenty – vyplněná žádost, rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Přítomnost dítěte není nutná, ale je příjemná J.

 

  1. Při zápise Vašemu dítěti bude přiděleno evidenční číslo.

 

  1. Dále budete čekat na informační telefon či SMS s informací o dalším postupu.

 

  1. Ředitelka školy má zákonnou lhůtu na rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte maximálně 30 dnů.

 

  1. Přijaté děti budou zveřejněny, pod registračními čísli, na webových stránkách školy a na informační tabuli před MŠ. Obvykle do 14 dnů po termínu zápisu/, V tomto případě je potřeba se dostavit do MŠ ještě pro další dokumenty.

 

  1. Nepřijaté děti /rodiče/ budou uvědomění doporučeným dopisem, pokud není domluveno jinak.

 

  1. Máte-li jakékoliv dotazy, kontaktujte nás emailem: reditelka@mssafarikova.cz; nebo telefonicky: 415653898, 739042345

 

 

V Lounech dne 31. 3. 2022

 

                                     Mgr. Lenka Kučerová, ředitelka školy

 


Vážení rodiče, 

v době letních prázdnin bude přerušen provoz naší mateřské školy 

od 25. 7. 2022 do 31. 8. 2022.

Přerušení provozu bylo odsouhlaseno všemi přítomnými rodiči na schůzce rodičů dne 7. 9. 2021 a zřizovatelem školy.

Mgr. Lenka Kučerová, ředitelka školy


Platby  - školní rok 2021/2022

Záloha na stravné je stanovena na 750,-Kč / měsíčně

Úplata je stanovena ve výši 400,-Kč/měsíčně

Celkové vybírané měsíční platby činí 1.150,-Kč.

 

Děti, které mají povinnou školní docházku a děti s odloženou školní docházkou, neplatí úplatu - pouze zálohu na stravné.

Platby se platí na konci předešlého měsíce na měsíc následující.

Záloha na stravné bude vyúčtována a přeplatky vraceny na účty rodičů v měsících únoru (1. pololetí) a srpnu (2. pololetí).

 

V Lounech, 1. 9. 2021

 


Vážení rodiče i děti, 

v době uzavření naší školky jsme pro Vás přichystali malou kuchařku s recepty, které jsou oblíbené u dětí v MŠ a také recepty oblíbené u zaměstnanců doma. 

Kuchařku si můžete STÁHNOUT ZDE recepty od nás pro vás.pdf (977317) a nebo odebrat u vchodu do MŠ ZDARMA!

Přejeme pěkné čtení a snadné vaření.


Kontakt

Mateřská škola Louny

Šafaříkova 2539
příspěvková organizace
440 01 LOUNY


+420 415 653 898
+420 739 042 345Projekt

ŠABLONY III. PRO MŠ ŠAFAŘÍKOVA LOUNY

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na rozvoj polytechnického vzdělávání v MŠ a personální podpora dětem ohrožených školním neúspěchem.

Termín realizace: 

 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022


NAŠE ŠKOLA 

V PROJEKTU "POHÁDKOVÝ MARATON"

https://www.skolylounsko.cz/spolecne-skolni-projekty/