Rady rodičům

Desatero pro rodiče dětí před nástupem do MŠ


 

  1. Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu např. do kina láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout.

  2. Veďte dítě k samostatnosti, zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod. Dejte dětem prostor k samostatnému oblékání a svlékání.

  3. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí mít k ní kladný vztah. Z toho důvodu nikdy školkou dítěti nevyhrožujte - vyhněte se výhružkám typu: „Počkej ve školce, tam tě srovnají„

  4. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat.

  5. Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.

  6. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Platí tu, zbavit se své úzkosti - znamená zbavit dítě jeho úzkosti.

  7. Promluvte si s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte .

  8. Mluvte s dítětem o tom, co se ve škole dělá a jaké to tam je. Držte se reality a mluvte o tom, co všechno tam dítě asi bude moci dělat. Předejdete vytvoření nereálných představ a následnému zklamání.

  9. Navykejte děti rituálům – snažte se dodržovat každý den s dítětem ve stejný čas večeřet, chodit spát a též o víkendu dodržovat časy jídel, večerní usínání + další rituály, jako je např. úklid hraček, úklid svých věcí apod. Odpočinek po obědě – učte děti po hlavním jídle odpočívat, dopolední pobyt v MŠ je pro děti psychicky a fyzicky náročný, děti jsou vyčerpané, potřebují nabýt síly a regenerovat. Spánek působí pozitivně na imunitní systém člověka.

  10. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem. Samozřejmě - pokud den ve škole proběhne v pohodě - chvalte dítě a jděte to oslavit třeba do cukrárny nebo kupte nějakou drobnost a motivujte je k dalšímu pobytu ve školce. Materiální odměny by se však neměly stát pravidlem.