Jmenování pověřence

Správce, MŠ Louny, Šafaříkova 2539, příspěvková organizace, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").

Funkci pověřence pro ochranu osobních pro Správce vykonává společnost THE MOST CONSULT s.r.o., IČ: 08290903, 

Kontaktní osoba za pověřence je paní Mgr. Veronika Součková a pan Ing. Jan Kodet.

Kontaktními údaji pověřence jsou:

1.        ID datové schránky: 8gt8bsg

2.       adresa sídla: Zd.Štěpánka 2953, Most, 434 01

3.       telefonní číslo: +420 777 735 604, +420 774 661 055

4.       e-mail: veronika.souckova@e-konzultace.cz; jan.kodet@e-konzultace.cz