Jmenování pověřence

Správce, MŠ Louny, Šafaříkova 2539, příspěvková organizace, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").

Funkci pověřence pro ochranu osobních pro Správce vykonává společnost DEVELOP MOST, s.r.o., IČ: 28715519, 

Osoba určená pro jednání za pověřence je paní Mgr. Martina Landová.

Kontaktními údaji pověřence jsou:

1.        ID datové schránky gt5jxq3

2.       adresa sídla: Zd.Fibicha 2826, Most, 434 01

3.       telefonní číslo: +420 730 546 663

4.       e-mail: poverenec@mulouny.cz