Dodatek školního řádu od 1. 10. 2020 - distanční vzdělávání