Pokyny k zápisu

  Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

bude probíhat bezkontaktní formou

Podávat žádosti můžete od 5. 5. 2021 do 16. 5. 2021

 

  1. Vytiskněte si potřebné formuláře z webových stránek školy: www.mssafarikova.cz v záložce napravo Menu » O naší školce » Zápis 2021-2022

a)     Žádost o přijetí

b)     Čestné prohlášení o očkování dítěte

 

  1. Žádost řádně vyplňte, zkontrolujte si podpisy, datum a čitelnost údajů.

a)     Dětský lékař vám potvrdí v žádosti Potvrzení o očkování dítěte – vše je v pořádku.

b)     Dětský lékař vám nemůže dát potvrzení o očkování dítěte – v tomto případě musíte doložit kopii očkovacího průkazu dítěte (kompletní, i se jménem dítěte) a podepsané čestné prohlášení o očkování dítěte.

 

Pokud dokládáte Žádost i s potvrzením dětského lékaře nemusíte dokládat Čestné prohlášení a kopii očkovacího průkazu!

 

  1. Okopírujte rodný list dítěte.

 

Všechny tyto dokumenty vložte do obálky a obálku označte: ZÁPIS

Obálku vhoďte do schránky MŠ Šafaříkova, nebo pošlete poštou (ne doporučeně) na adresu MŠ Šafaříkova 2539, Louny 440 01.

Možné je také podání prostřednictvím datové schránky: mmhzmra nebo emailem na adresu reditelka@mssafarikova.czelektronickým podpisem. Pozor, žádost nelze podat jen emailem bez elektronického podpisu!!!

 

  1. Na vaši emailovou adresu, kterou uvedete v žádosti, vám bude zaslán potvrzovací email s přiděleným registračním číslem dítěte. Pod registračními čísly bude zveřejněn seznam přijatých dětí (do 31. 5. 2021) na webové stránce MŠ a na vývěsce u hlavního vchodu do MŠ. Děti jsou přijímány dle Kritérií k přijímání dětí, která jsou zveřejněna na webových stránkách MŠ, prosím, důkladně se s nimi seznamte. Pokud vám nedorazí potvrzovací email do 21. 5. 2021, nebo máte-li jakékoliv dotazy, kontaktujte nás emailem: reditelka@mssafarikova.cz; nebo telefonicky: 415653898, 739042345

 

V nezbytných případech je možné vyzvednout si formuláře v MŠ osobně po předchozí telefonické domluvě.    

      V Lounech dne 15. 3. 2021                                            

 

                                                           Mgr. Lenka Kučerová, ředitelka škol